Min bokmässa 2015 – Frihet, sanning och galenskap

Kanske fanns en röd tråd innan jag fann den. Men med en blandning av seminarier och samtal blir min röda tråd på årets mässa människans frihet, sanning och galenskap. Tänker såhär…

På seminariet ”Vad får frihet kosta” med Aris Fioretos och Norman Manea diskuteras om total frihet är den största friheten? Eller finns det frihet i att staten bestämmer åt dig till viss grad? I demokratiska stater vill säga. Mycket intressant.
Manea ”Total freedom is not freedom, frames are needed.”

Under 1900-talet är det män som bestämmer vad sanningen för galenskap är. I seminariet ”Hur ser den kvinnliga galenskapen ut?” står dåtidens främsta kvinnliga konstnärer är i fokus. Är galenskapen en fälla men inlåsning en frihet för att utöva sitt konstnärskap? Under ordnade former kan kvinnorna få ro att arbeta. Utåtagerande kvinnor, sexuellt experimenterande kvinnor blir inlåsta men får ro att arbeta. Nelly Sachs fick till slut Nobelpriset i litteratur 1960, efter att ha suttit på Beckomberga.
Ta inte detta som ett tips till arbetsro och belöning dock.

Vad är då sanning? Enligt Jonas Hassen Khemiri är finns ingen riktig sanning, då sanningen endast blir fragment från olika människors uppfattning om vad sanningen är. I seminariet ”Priset att leva tillsammans” kring hans nya roman ”Allt jag inte minns” växer bilden av Samuel fram via vännernas minnen. Som människa förändras sanningar. När människan blir förälder uppstår en ny sanning. Livet består av kärlek, pengar och politik, säger Hassen Khemiri. Föränderligt över tid.

Friheten inskränks även när vi är barn. Som barn, speciellt små barn, är maktlöshet en sorts minskad frihet. Jag tycker att det är så fint och tydligt av bilderboksförfattaren Pija Lindbaum att säga att barnets ilska är ett uttryck för maktlöshet. Maktlöshet över ett avbrutet besök i sandlådan eller en cykel som måste ställas upp. Att någon annan bestämmer. ”Arga flickor i bilderboken”.
Eller bara att få visa ilskan. Flickan ska vara tyst och snäll. Maktlöshet. Som kvinnorna på Beckomberga. Utan makt och frihet, någon annans sanning bestämmer över deras levnadsöden.