Vi kom över havet – Julie Otsuka

Det repetitiva greppet i texten vaggar in mig i en stämning som jag tolkar som både undergiven och saklig. Fakta som ej kan ändras. Fakta som endast är till för att förhålla sig till. Få känsloyttringar. Hos de japanska karaktärerna.
I mitt inre byggs en olust upp. Vi kom över havet.

Japanska kvinnor skeppas till USA för ett nytt liv i början av 1900-talet, till giftermål med män de aldrig träffat. Nytt liv ska byggas upp. Det gamla lämnas kvar, familj, ägodelar och ibland barn som fötts utan en ring på fingret. Att leva i ett nytt land, som främlingar, påbörja att tillhöra, se sina barn växa upp. Sedan kommer kriget. Plötsligt förändras allt och allt ska återigen omkullkastas.
När så mycket ryms i förhållandevis tunna böcker är det ofta sällsynt bra.

Boken diskuteras i Breakfast Book club denna morgon. Ser fram emot det.